Podczas 1-2 dniowego warsztatu uczestnicy otrzymują niezbędne informacje na temat stresu, zastanawiają się nad swoją własną sytuacją, znajdują rozwiązanie oraz ustalają plan działania, aby osiągnąć równowagę w życiu prywatnym i zawodowym.

TEMATY DLA PRACOWNIKÓW

 • Nowy świat pracy
 • Czym jest stres i czym są stresory? Teoria stresu
 • Przyczyny i warunki sytuacji stresowych (indywidualna ocena stresora oraz ”wzmacniacze” stresu)
 • Reakcje na stres
 • Fizyczne i psychiczne objawy stresu
 • Formy przeciwdziałania stresowi (pozytywne, negatywne)
 • Zarządzanie stresem (instrumentalne, poznawcze, regeneracyjno-paliatywne)
 • Refleksja indywidualna oraz grupowa (role życiowe, energia życiowa, cele zawodowe i prywatne, mocne strony i talenty, bodźce wewnętrzne, przekonania, wzorce myślowe i zachowania)

DODATKOWE TEMATY DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Zdrowe przywództwo
 • Jak aktywnie zmniejszyć stres i rozwijać zasoby pracowników
 • Autorefleksja (jak bardzo zestresowany jest mój zespół? Hierarchia wartości osobistych. Mój styl zarządzania)
 • Postępowanie z zagrożonymi wypaleniem pracownikami