MOC COACHINGU

Ciało i umysł to jedno. Według mnie, nie można leczyć ciała zapominając o umyśle. Dlatego też, moim terapiom naturalnym leczenia wypalenia i stresu zawsze towarzyszy coaching. Każda wizyta podzielona jest na dwie części: część leczenia ciała i część leczenia ducha. Długość każdej części zależny od potrzeb pacjenta oraz postępach w terapii.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

 • Identyfikacja przyczyn wypalenia oraz diagnostyka różnicowa (czynniki medyczne, psychologiczne, zawodowe, socjalne, środowiskowe)
 • Określenie poziomu stresu i stopnia wypalenia
 • Zrozumienie własnej sytuacji (TAK JEST)
 • Wyznaczenie celu (TAK MA BYC)
 • Uzgodnienie strategii oraz wybór środków do osiągnięcia celu
 • Praca nad motywacją do np.: leczenia choroby pierwotnej lub terapii naturalnej wypalenia, zmiany sposobu odżywiania się, trybu życia, patrzenia na sytuacje stresowe
 • Zrozumienie mechanizmu własnej reakcji na stres (na poziomie umysłu, ciała i zachowania)
 • Uświadomienie sobie objawów fizycznych oraz psychicznych na stres
 • Praca z własnymi ”wzmacniaczami” stresu (np.: przekonania, nastawienia, wzory zachowania)
 • Nauka świadomego zarządzania stresorami z zewnątrz
 • Praca nad poczuciem własnej wartości
 • Mobilizacja zasobów
 • Ustalenie indywidualnej salutogenezy czyli utrzymania zdrowia poprzez między innymi naukę bycia odpornym na stres oraz nieustanne dbanie o siebie

Podczas 2-4 sesji coachingowych klient jeszcze głębiej (niż podczas warsztatów) zastanowi się nad swoją sytuacją stresową oraz zainicjuje proces transformacji. Wszystko to w atmosferze prywatności i zaufania z podejściem ukierunkowanym na cel i rozwiązanie problemu.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

 • Ustalenie obecnej sytuacji (TAK JEST)
 • Identyfikacja czynników stresogennych
 • Określenie poziomu stresu i ryzyka wypalenia
 • Zrozumienie przyczyny, motywów oraz reakcji na stres
 • Uświadomienie sobie objawów fizycznych oraz psychicznych na stres
 • Wyznaczenie celu wg SMART (TAK MA BYĆ)
 • Mobilizacja zasobów
 • Uzgodnienie strategii oraz wybór środków do osiągnięcia celu
 • Ewaluacja procesu coachingowego

Coaching @Resistenta