WYKSZTAŁCENIE, KURSY, CERTYFIKATY

Naturoterapeuta – Uprawnienie do wykonywania zawodu wydane przez niemiecki urzędu ds. zdrowia
Psychosomatyka i somatopsychologia. Studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu
Certyfikowany doradca ds. Suplementacji medycznej
Certyfikat – Medycyna stresu i medycyna funkcjonalna
Coach – Zarządzanie stresem i techniki relaksacyjne
 Specjalista ds. zdrowia jelit
 Akupunktura uszna
 Akupunktura wg. Dr. Yamamoto
Trener – Trening autogeniczny
Trener – Progresywny relaks mięśni (trening Jacobsena)
Trener żywieniowy,  Doradca żywieniowy,  Dietetyka medyczna
Certyfikat – Szkolenie i rozwój
Akademia naturoterapeutów. Fundacja Zielone Terapie
Magister Ekonomii – Uniwersytet Wrocławski

W TRAKCIE NAUKI

  • Psychologia kliniczna. Studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Ukończenie studiów w 2023
  • Endokrynologia dla naturoterapeutów. Ganzimmun, Berlin. Zakończenie kursu w 2021

WARSZTATY, SEMINARIA, KONFERENCJE

  • Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologia – dwudniowe intensywne seminarium dla lekarzy i naturoterapeutów, Berlin,  2020
  •  Indywidualna Terapia Wypalenia (IBT). Warsztat z Gert Kowarowsky odbywający się podczas 130-tego niemieckiego  tygodnia terapii behawioralnej. Drezno, die IFT-Gesundheitsförderung, Kwiecień 2018
  •  II Międzynarodowa konferencja medycyny mitochondrialnej – Poznań, Mito-Pharma, Październik 2017