Celem pierwszej wizyty jest poznanie Cię oraz zebranie jak najwięcej informacji o Tobie i Twojej sytuacji, abym mogła jak najtrafniej ustalić plan terapii.

Pierwsza wizyta trwa przeważnie około 2 godzin, z czego pierwsze 20 minut jest całkowicie niezobowiązujące, co oznacza, że możesz w każdej chwili zrezygnować ze współpracy ze mną, bez obowiązku zapłaty za wizytę.

PRODUKTYWNY POCZĄTEK

Pierwsza wizyta podzielona jest na kilka części:

  • Rozmowa na temat Twoich objawów, przemyśleń, potrzeb oraz celów związanych z wypaleniem i chronicznym stresem
  • Diagnostyka różnicowa, czyli wywiad medyczny, psychologiczny, zawodowy, socjalny, środowiskowy i żywieniowy. Tutaj poproszę Cię o przedstawienie mi Twoich ostatnich wyników badań laboratoryjnych (jeśli takie posiadasz).
  • Badanie korporalne (powłok brzusznych i języka wg medycyny chińskiej) oraz zalecenie innych badań laboratoryjnych z krwi, śliny lub moczu w zależności od wskazań.
  • Akupunktura uszna wraz z relaksacyjnym zabiegiem moksoterapii

Ciało i umysł to jedno. Według mnie nie można leczyć ciała zapominając o umyśle. Dlatego też moim terapiom naturalnym zawsze towarzyszy coaching. Każda następna wizyta podzielona jest na dwie części: część leczenia ciała i część leczenia ducha, a długość każdej części zależy od Twoich potrzeb oraz postępach w terapii.

Druga wizyta następuje po tygodniu, a kolejne wizyty, ustalane są w zależności od wyboru terapii.

Współpraca możliwa jest również na odległość, poprzez komunikator Skype lub inny. Jednak w tym przypadku koncentrujemy się na coachingu oraz konsultacjach prozdrowotnych bez akupunktury usznej, technik relaksacyjnych czy terapii biorezonansowej.