Badania pokazują, że tylko zdrowy pracownik przyczynia się do sukcesu firmy. Zdrowy – oznacza również: wolny od stresu.

Wiele lat swojego zawodowego życia spędziłam pracując dla dużych międzynarodowych organizacji w Irlandii, Szwajcarii i Niemczech, gdzie miałam okazję pracować ze specjalistami i menedżerami z całego świata. Praca w środowisku o szybkim tempie niejednokrotnie oznacza, że wielu pracowników (na wszystkich szczeblach) cierpią z powodu stresu, a co za tym idzie, nie mają prawidłowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

WIELKA TRÓJKA

Przyczyny stresu są wielowymiarowe i biorą swoje źródło z jednego (lub więcej) z następujących obszarów:

  • Indywidualizm i życie prywatne. Brak wiedzy lub / i niewystarczające umiejętności w radzeniu sobie ze stresem odgrywają znaczącą rolę. Ludzie mają różne typy osobowości i w życiu kierują się różnymi przekonaniami, takimi jak na przykład: „bądź doskonały!”, „bądź silny!”. To z kolei może uczynić ich bardziej podatnymi na stres i wypalenie. Duże znaczenie mają również życie prywatne,  sytuacja życiowa i zdrowotna.
  • Bezpośrednie szefostwo. Odporni na stres kierownicy powinni dawać dobry przykład swoim pracownikom i zapewnić wsparcie w ich codziennej pracy, gdy tylko wystąpi taka potrzeba. W ten sposób zmniejsza się prawdopodobieństwo powstawania wielu czynników stresogennych związanych z pracą np.: za dużo / za mało kontroli, brak uczciwości, brak szacunku, brak wartości, przeciążenie ilością pracy, zła atmosfera pracy.
  • Organizacja. Działania oferowane w ramach korporacyjnego zarządzania zdrowiem może pomóc pracownikom zmniejszyć stres oraz/lub nauczyć się z nim radzić. Wielu pracowników chętnie korzysta z oferowanych przez firmy działań prozdrowotnych, np.: kursów relaksacyjnych, konsultacji żywieniowych czy lekarskich.

METODA

Temat stresu jest wszechobecny w dzisiejszym społeczeństwie a ja pomagam organizacjom podnieść świadomość na temat zarządzania stresem wśród pracowników. Mój program przedstawia następujące podejście:

  • Warsztaty dla specjalistów i menedżerów na temat „zarządzanie stresem w miejscu pracy”. Czytaj więcej>>
  • Indywidualne sesje coachingowe Czytaj więcej>>
  • Kursy relaksacyjne takie jak trening autogenny, trening Jacobsona. Czytaj więcej>>