Ciało i umysł to jedno. Według mnie nie można leczyć ciała zapominając o umyśle. Dlatego też moim terapiom naturalnym leczenia wypalenia i stresu zawsze towarzyszy coaching.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

 • Identyfikacja przyczyn wypalenia oraz diagnostyka różnicowa (czynniki medyczne, psychologiczne, zawodowe, socjalne, środowiskowe)
 • Określenie poziomu stresu i stopnia wypalenia
 • Zrozumienie własnej sytuacji (TAK JEST TERAZ)
 • Wyznaczenie celu (TAK MA BYĆ)
 • Uzgodnienie strategii oraz wybór środków do osiągnięcia celu
 • Praca nad motywacją do np.: leczenia choroby pierwotnej lub terapii naturalnej wypalenia, zmiany sposobu odżywiania się, trybu życia, patrzenia na sytuacje stresowe
 • Zrozumienie mechanizmu własnej reakcji na stres (na poziomie umysłu, ciała i zachowania)
 • Uświadomienie sobie objawów fizycznych oraz psychicznych na stres
 • Praca z własnymi ”wzmacniaczami” stresu (np.: przekonania, nastawienia, wzory zachowania)
 • Nauka świadomego zarządzania stresorami z zewnątrz
 • Praca nad poczuciem własnej wartości
 • Mobilizacja zasobów
 • Ustalenie indywidualnej salutogenezy, czyli utrzymania zdrowia poprzez między innymi naukę bycia odpornym na stres oraz nieustanne dbanie o siebie