Podczas 2-4 sesji coachingowych klient jeszcze głębiej (niż podczas warsztatów) zastanawia się nad swoją sytuacją stresową oraz inicjuje proces transformacji. Wszystko to w atmosferze prywatności i zaufania z podejściem ukierunkowanym na cel i rozwiązanie problemu.

ETAPY PROCESU COACHINGOWEGO

  • Ustalenie obecnej sytuacji (TAK JEST TERAZ)
  • Identyfikacja czynników stresogennych (stresorów)
  • Określenie poziomu stresu i ryzyka wypalenia
  • Zrozumienie przyczyn i motywów własnych reakcji na stres
  • Uświadomienie sobie objawów fizycznych oraz psychicznych na stres
  • Wyznaczenie celu wg SMART (TAK MA BYĆ)
  • Mobilizacja zasobów
  • Uzgodnienie strategii oraz wybór środków do osiągnięcia celu
  • Ewaluacja procesu coachingowego