Stres oraz sposoby nim zarządzania powinny mieć strategiczne i fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji. Można wyróżnić trzy główne tego powody:

POWÓD 1

Stres powoduje znaczne koszty bezpośrednie i pośrednie dla firm. Badania pokazują, że istotne szkody i straty z powodu stresu lub chorób przez niego wywołanych pojawiają się na długo przed oficjalną diagnozą lekarską. Koszty pośrednie powstają najpierw i mogą wynikać z błędów pracowników, niepotrzebnych konfliktów, niskiego zaangażowania w pracę, braku zaufania, braku kreatywności, braku elastyczności czy niewykorzystanych możliwości. Następnie pojawiają się koszty bezpośrednie, które pracodawca ponosi w momencie, gdy pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie od swojego lekarza.

POWÓD 2

Stres zapobiega potencjalnym korzyściom i zyskom. Te mogłyby być osiągnięte przez firmę, gdyby poziom stresu wśród pracowników nie był wysoki.

POWÓD 3

Stres może poważnie naruszyć dobrą atmosferę pracy oraz kulturę organizacyjną a tym samym zablokować perspektywę na nowe rozwiązania i innowację.

Źródło: Stress-Medizin. Beratung, Vorbeugung, Behandlung. C.Haurand, H. Ullrich, M. Weniger. Medizinische Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. Berlin 2015