PRZYCZYNY WYPALENIA

Nie ma jednej, konkretnej przyczyny odpowiedzialnej za wypalenie. Tak jak człowiek jest bardzo złożoną istotą, tak przyczyn, które mogą go doprowadzić do wyczerpania, jest bardzo wiele. Zawsze natomiast jest to połączenie różnych czynników, które wspólnie się przeplatają.

PRZYCZYNY MEDYCZNO – KORPORALNE

Wynikają z niedoborów lub chorób, np.:

 • Zespół wypalenia nadnerczy
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Anemia
 • Niedobory witamin, mikro/makro elementów oraz innych składników o odżywczych
 • Przewlekłe, ukryte zapalenia
 • Choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, hashimoto, borelioza, zakażenie wirusem Epsteina Barra, fibromyalgia
 • Nieodpowiednie odżywianie się
 • Skutki uboczne zażywanych leków
 • Zaburzona flora bakteryjna jelit
 • Niestabilny kręgosłup szyjny
 • Brak snu
 • Brak ruchu

PRZYCZYNY PSYCHOLOGICZNE

Wynikają z charakteru człowieka, wychowania lub zaburzeń psychologicznych, np.:

 • Typy osobowości
 • Subiektywna interpretacja sytuacji stresowej
 • Dogmaty i przekonania
 • Zaburzenia lękowe
 • Zespół chronicznego zmęczenia (CFS)
 • Zaburzenia osobowości

PRZYCZYNY ZAWODOWE

Wynikają z problemów w miejscu pracy, np.:

 • Zbyt długie godziny pracy
 • Zbyt duże lub zbyt małe wymagania w pracy
 • Brak uznania i pochwał (również w postaci premii finansowej)
 • Zbyt mała samodzielność
 • Brak poczucia wspólnoty z zespołem
 • Brak perspektyw na przyszłość
 • Obowiązek nieustannej dostępności poza godzinami pracy i w weekendy
 • Podróże zawodowe (delegacje)
 • Konflikty z przełożonymi
 • Zmiana przełożonego lub zespołu
 • Mobbing
 • Strach o utratę pracy
 • Konflikt interesów wewnętrznych oraz wartości
 • Spór na drodze sądowej z przełożonym, innym pracownikiem, klientem lub dostawcą

PRZYCZYNY SOCJALNE

Wynikają z relacji z innymi ludźmi, np.:

 • Konflikty z małżonkiem lub innymi członkami rodziny
 • Problemy wychowawcze z dziećmi
 • Choroba lub śmierć członka rodziny lub przyjaciela
 • Zmiana statusu socjalnego
 • Zmiana miejsca zamieszkania
 • Stałe nieporozumienia z sąsiadami
 • Problemy z urzędami

PRZYCZYNY ŚRODOWISKOWE

Wynikają z czynników zewnętrznych, np.:

 • Syndrom chorych budynków (SBS, z ang. sick building syndrome)
 • Zespół chemicznej nadwrażliwości (MCS, z ang. multiple chemical sensitivity)
 • Sztuczne światło
 • Elektrosmog
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Hałas

Źródła:
Individualisierte Burnout Therapie, Gert Kowarowsky, Kohlhammer GmbH, Stuttgart 2017
Uschi Eichinger, Kyra Hoffmann, ‘’Der Burnout Irrtum’’ Systemed, 2016